PRODUKTER OCH TJÄNSTER


Fönsterglas
Fönsterglas
Fordonsglas
Inramningar
Speglar

      Dessutom ordnar vi                                              

  • Plexiglas                                                                              
  • Isolerglas                                                                            
  • Stenskottslagning                                                            
  • Bastu/ dUSCHVÄGGAR                                                         
  • Glasräcken                                                                          
  • Inglasning av altan/balkong                                         
  • Stänkskydd till kök                                                     

     Öppettider                                                                       fri lånebil vid vindrutebyte

      Måndag-fredag: 07:00-17:30
      hålstensvägen 20
      446 37 Älvängen
      tel: 0303-746700
      jourtel: 0303-746700